Urutan perkembangan hewan pada masa embrionik adalah … .

Urutan perkembangan hewan pada masa embrionik adalah … .

 

A. Zigot – morula – gastrula – blastula

B. Zigot – blastula – morula – gastrula

C. Zigot – morula – blastula – gastrula

D. Zigot – blastula – gastrula – morula

 

Jawaban : C. Zigot – morula – blastula – gastrula

Originally posted 2022-03-05 10:48:15.