Organ manusia memiliki peranan penting dalam metabolisme tubuh. Organ yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh adalah ….

Organ manusia memiliki peranan penting dalam metabolisme tubuh. Organ yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh adalah ….

 

A. hati

B. jantung

C. pankreas

D. paru-paru

 

Kunci jawaban: B. jantung