Applied art disebut juga dengan….

Applied art disebut juga dengan….

 

A. aplikasi seni

B. penggunaan seni

C seni rupa terapan

D. ekspresi seni rupa

E. aspek kerupaan

 

Jawaban : C. Seni Rupa Terapan